Informační technologie pro začátečníky i pokročilé

Informace

Informace v reálném světě se vyskytují v podobě:1. Analogové (analogové PC můžou nabývat nekonečně mnoho stavů. Nevýhodou je, že při tomto množství stavů je také možno zaznamenat jakýkoli „šum“ o který nestojíme. Příkladem analogového...

Informace x Data

Informace = interpretace dat v určitém kontextu Data = údaje popisující jevy v reálném světě. Smyslu nabývají ve spojení s kontextem. Znalost = schopnost interpretovat data a získávat z nich informace Př. rozdílu mezi...

MIS (manažerské informační systémy) – Informace

– účelem je poskytování informací pro řízení– mají tvar pyramidy (včas – na správné místo – ve vhodné formě) Kompatibilita = slučitelnostPortabilita = přenositelnostKonektibilita = propojitelnost (schopnost navazovat komunikaci mezi jednotlivými implementacemi, které pracují...

Informační služby – Informační systém

= společensko-ekonomické aktivity směřující k předání informace ze zdroje k cíli: 1. služby zpracování dat (projektový, softwarový a hardwarový servis)2. služby uchování a vyhledávání informací (bibliografické služby knihoven)3. služby konzultační a poradenské (komplexní řešení...

Úvod do informatiky

Informatika = vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů týkající se získávání, zpracování, přenosu a využívání informací a znalostí. Aplikovaná informatika se...

Implementace Warehousu

• monitoring – výběr dat ze zdrojů• integrace – zavlečení, pročištění• zpracování – zpracování dotazu, indexace• Správa dat – meta Monitorovací techniky – periodické ??????– databázové triggery– uložení logů– replikace dat– ukládání transakcí– dotazování–...

DATA MINIG

– dolování, získávání dat Základní metody: 1. Rozhodovací stromy – rozhodovací strom nemůže být příliš hluboký – neměl by statisticky významné hodnoty pro rozhodování v nižších úrovních– je třeba vybrat strom, který nejspolehlivěji předikuje...

Boolský model 3., Vektorový model

Jak dálTeze: Klasické Boolské systémy lze rozšířit o funkci ovlivňující kritérium maxima, nelze však dosahovat vysokého P i R bez přídavných informací. Možnosti řešení:– rozšířená boolská logika– fuzzy logika– vektorový model– pravděpodobnostní modely– neuronové...

Boolský model 2.

Řešení jednostranného chování tazateleVážením pravděpodobností pro 2 termy, 3 termy → čím víc termů, tím menší hodnota součinu. Algoritmus:– vytvoř algoritmus pro všechny kombinace– spočti pro skupiny maxima– je splněno kriterium maxima?– nabídka tazatele...

Boolský model 1.

Boolský model: P vs. R – upřesňováním dotazu v Boolském modelu získáváme větší P, ale menší RPř. pokus (Blair, Maron 1985) – 40 000 právnických textů o dopravních nehodách, Cíl: nejen vysoké P ale...